\phpDocumentor\Descriptor\TraitsHasConstants

Summary

Methods
Properties
Constants
getConstants()
getInheritedConstants()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
$constants
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Properties

$constants

$constants : \phpDocumentor\Descriptor\Collection<\phpDocumentor\Descriptor\Interfaces\ConstantInterface>

Type

\phpDocumentor\Descriptor\Collection<\phpDocumentor\Descriptor\Interfaces\ConstantInterface> — References to constants defined in this class.

Methods

getConstants()

getConstants() : \phpDocumentor\Descriptor\Collection<\phpDocumentor\Descriptor\Interfaces\ConstantInterface>

Returns

\phpDocumentor\Descriptor\Collection<\phpDocumentor\Descriptor\Interfaces\ConstantInterface> —

getInheritedConstants()

getInheritedConstants() : \phpDocumentor\Descriptor\Collection<\phpDocumentor\Descriptor\Interfaces\ConstantInterface>

Returns

\phpDocumentor\Descriptor\Collection<\phpDocumentor\Descriptor\Interfaces\ConstantInterface> —